Projektresultat

Sprid resultat från ditt projekt
Hur sprider man resultat från sitt internationella projekt? Vad ska man tänka på inför ansökan? Den här filmen ger dig som ska söka till Erasmus+ tips och inspiration.

Kontakta medier om projektet
Ett bra sätt att få fler att känna till och bli intresserade av ert projekt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring din lokala tidning eller radiokanal och tipsa om projektet. Vi har tagit fram en mall som du kan använda för att skriva ett pressmeddelande:

Mall för pressmeddelande (Word)

Fotnot: Tipsen i denna mall har hämtats från
Westanders PR-handbok

Hitta projekt och resultat inom Erasmus+
Vill du veta mer om projekt som genomförts inom Erasmus+? Europeiska kommissionen har tagit fram en särskild webbplats där du kan hitta information om projekt och projektresultat från programmet.

Se alla Erasmus+projekt som beviljats medel på Erasmus+ Project Result Platform

Logotyp Erasmus+ Projects Results Platform

Information om Erasmus+ projekt som organisationer i Sverige deltagit i hittar du också på webbplatserna nedan:

Erasmus+ utbildning (på utbyten.se), några exempel:

Skola: Samarbete mellan lärare ökar elevers läsförmåga

Högre utbildning: Efter utbytet i Paris: nu vill jag arbeta utomlands

Yrkesutbildning: Yrkespraktik – vinst för både studenter och organisation

Vuxenutbildning: Större livskvalitet för personer med demens genom europeiskt samarbete

Erasmus+ ungdom (på mucf.se):

Projektexempel inom europeisk volontärtjänst, Erasmus+ ungdom

Projektexempel inom ungdomsutbyte, Erasmus+ ungdom

Statistik och siffror

Statistik om Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.