Programområde 1: Mobilitet

Erasmus+ mobilitet ger organisationer möjlighet att få projektbidrag för att genomföra utbyten med andra länder. Unga deltagare (studenter, praktikanter, lärlingar, unga och volontärer) samt personal (lärare, skolledare, handledare, personer som jobbar med unga och personer som arbetar i organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor) kan delta i utbytena.

Syftet med aktiviteterna är att de ska ge positiva och långvariga effekter på de personer som deltar, på organisationerna och de sektorer organisationerna verkar inom.

Erasmus+ mobilitet innehåller följande delar:

Erasmus+ mobilitet skola

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan söka medel för kompetensutveckling för lärare och annan personal. Kompetensutvecklingen innebär möjlighet att delta i en fortbildningskurs, konferens, att jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat land i Europa.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet skola

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Organisationer inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka medel för kompetensutveckling och utbyten. Det är möjligt för personal att jobbskugga eller undervisa, och för elever/studerande att praktisera vid ett företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning
Organisationer och aktörer inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel för kompetensutveckling och utbyten. Det är möjligt för personal att delta i en fortbildningskurs, konferens/seminarium, jobbskugga eller undervisa i en utbildningsorganisation i ett annat land i Europa.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Erasmus+ mobilitet högre utbildning
Universitet och högskolor kan söka medel för kompetensutveckling och utbyten för personal och studenter. Studenter kan studera och/eller praktisera utomlands, och personal kan jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat europeiskt land.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Om Erasmus+ studier och praktik för studenter

Europeisk Volontärtjänst
Internationellt volontärarbete för unga mellan 17-30 år. Kommunala verksamheter, organisationer eller lokala projekt kan ta emot och skicka volontärer i 2–12 månader.

Läs mer om Europeisk Volontärtjänst

Mobilitet för ungdomsledare
Kompetensutveckling för dig som arbetar med unga genom till exempel studiebesök och seminarium. Aktiviteterna kan pågå i 2 dagar till 2 månader och syftar till att öka kvaliteten i verksamheten och förbättra samarbetet mellan organisationerna som medverkar.

Läs mer om Mobilitet för ungdomsledare

Ungdomsutbyte
Ungdomsgrupper från olika länder träffas under 5-21 dagar för lära sig om ett tema som är relevant för ungdomarna. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar.

Läs mer om Ungdomsutbyte

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.