Programområde 2: Samarbetsprojekt

Erasmus+ strategiska partnerskap ger organisationer inom utbildning och ungdom möjlighet att genomföra samarbetsprojekt med organisationer i andra länder. Syftet är att utveckla och sprida innovativa metoder och att främja erfarenhetsutbyte på europeisk nivå.

Det finns två typer av strategiska partnerskap:

Strategiska partnerskap för innovation
Projekt som förväntas utveckla innovativa produkter och resultat, och/eller ägna sig åt omfattande spridningsaktiviteter samt se till att existerande och nya produkter eller innovativa metoder kommer till användning utanför projektet.

Strategiska partnerskap för erfarenhetsutbyte
Det främsta målet är att låta organisationer utveckla och stärka nätverk, öka sin förmåga att verka på internationell nivå, och att dela och utmana idéer och metoder. En del projekt kan också producera konkreta resultat och förväntas då sprida dem, men på en nivå som står i proportion till projektets mål och storlek.

Tanken är att Erasmus+ strategiska partnerskap som programområde ska leda till utveckling, spridning och tillämpning av innovativa metoder på organisationsnivå, samt på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Strategiska partnerskap innehåller följande delar:

Strategiska partnerskap skola
Förskolor, skolor och gymnasieskolor (inklusive särskolan och specialskolan), samt lokala, regionala eller nationella utbildningsmyndigheter kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt inom skolområdet. Även andra organisationer kan söka om syfte och mål är att stärka skolan.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap skola, mellan olika typer av organisationer

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap, mellan enbart skolor

Strategiska partnerskap yrkesutbildning
Organisationer som arbetar med yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka yrkesutbildningen.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Strategiska partnerskap vuxenutbildning
Organisationer som arbetar med vuxnas allmänna lärande kan söka medel för strategiska erfarenhets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka vuxnas allmänna lärande.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Strategiska partnerskap högre utbildning
Universitet och högskolor kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka den högre utbildningen.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning
Universitet och högskolor kan söka medel för att samarbeta med partnerländer i cirka 150 länder i hela världen. Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

Läs mer om Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning

Strategiska partnerskap inom ungdomssektorn
Organisationer inom utbildnings- och ungdomssektorn kan samarbeta. Ideella organisationer, kommuner, regioner, myndigheter, informella grupper, muséer och företag är exempel på organisationer som kan söka. Ungdomsgrupper kan också genomföra europeiska ungdomsinitiativ.

Läs mer om Erasmus+ strategiska partnerskap ungdom

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.