Programområde 3: Stöd till politisk reform

Stöd till politisk reform innebär verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå. Detta programområde täcker många olika slags insatser till stöd för politiska reformer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.

Det finns en del som söks i Sverige (hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF):

Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet
Denna insats främjar ungas aktiva deltagande i det demokratiska livet. Projekten måste innehålla evenemang där unga diskuterar de överenskomna ämnena med varandra och med beslutsfattare, experter inom ungdomsområdet och företrädare för offentliga myndigheter med ansvar för ungdomsfrågor.

Organisationer och kommuner kan söka bidrag för strukturerad dialog i form av möten, onlinekonsultationer eller seminarier på nationell eller internationell nivå mellan ungdomar och beslutsfattare.

Läs mer på MUCF:s webbplats

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Genom programmet kan bland annat förskolor, skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.